Miễn Phí Source Live Stream Video Lên Youtube Facebook

Like 2 Comments

Source được viết bởi bạn Mai Văn Linh , bạn có thể cài bất kì PHP nào cũng có thể dùng source này. Tuy bản này chưa được mod đầy đủ nhưng vẩn dùng để kinh doanh tốt.

Yêu cầu bắt buộc

  • Cài đặt VPS centos 7 64bit.
  • Cài đặt APACHE.
  • Cài đặt FFMPEG.
  • Cài đặt Youtube-DL

Hướng dẩn cài đặt

  • Config tại /inc/config.php
  • Cấu hình tên miền tại /inc/head.php
  • Chỉnh http://localhost thành tên miền của bạn.
Download

You might like

About the Author: Nguyễn Phúc

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *